Digital Markedsføring

De fleste bedrifter har som formål å levere en tjeneste eller produkt til en konsument. Når forretningsmålene er knyttet opp til å levere dette, må det først eksistere et behov i markedet. Man kommuniserer derfor til de som allerede har dette behovet, eller man bevisstgjør sin målgruppe og etablerer et behov. 

Gjennom produkt- og tjenesteinnsikt definere man en deretter en målgruppe som man kommuniserer med. 

Neste utfordring er å finne ut hvor målgruppen befinner seg slik at man kan velge format å kommunisere i. 

Digital markedsføring er den mest moderne, progressive og effektfulle grenen innen feltet. Dagens forbrukere ferdes på internett i store deler av dagen, og målgruppene til de aller fleste bedrifter befinner seg her. 

Ved hjelp av dagens verktøy kan man målrette, optimalisere og personalisere kommunikasjonen sin på måter man aldri før har kunnet. Dette gjør at man ikke lenger trenger å basere markedsbudsjettet sitt på magefølelse, men at man knytte forbruk direkte opp i mot målbarhet. 

 

Digital Ice tilbyr markedsføring blant annet innen sosiale medier som Facebook og Instagram. Søkemotoren Google. Og vi kan hjelpe deg med å komme ut med webannonser der vi når over 90% av verdens befolkning. 

Vil du vite mer?


Vi tilbyr også