Målrettet og målbart

De fleste bedrifter har som formål å levere en tjeneste eller produkt til en konsument. Når forretningsmålene er knyttet opp til å levere dette, må det først eksistere et behov i markedet. Man kommuniserer derfor til de som allerede har dette behovet, eller man bevisstgjør sin målgruppe og etablerer et behov.

Gjennom produkt- og tjenesteinnsikt definere man en deretter en målgruppe som man kommuniserer med.

Neste utfordring er å finne ut hvor målgruppen befinner seg slik at man kan velge format å kommunisere i.

Digital markedsføring er den mest moderne, progressive og effektfulle grenen innen feltet. Dagens forbrukere ferdes på internett i store deler av dagen, og målgruppene til de aller fleste bedrifter befinner seg her.

Ved hjelp av dagens verktøy kan man målrette, optimalisere og personalisere kommunikasjonen sin på måter man aldri før har kunnet. Dette gjør at man ikke lenger trenger å basere markedsbudsjettet sitt på magefølelse, men at man knytte forbruk direkte opp i mot målbarhet.

Digital Ice tilbyr markedsføring blant annet innen sosiale medier som Facebook og Instagram. Søkemotoren Google. Og vi kan hjelpe deg med å komme ut med webannonser der vi når over 90% av verdens befolkning.

 
 
Digital Ice - Markedsføring i sosiale medier som facebook og instagram

Annonser til dine kunder via sosiale medier som Facebook og Instagram

Ordinær annonsering på Facebook og Instagram lar deg målrette budskapet ditt mot et skreddersydd publikum basert på alder, kjønn, geografi, interesser og handlinger.

Annonsene har utmerket plassering midt i nyhetsstrømmen og oppnår meget høy oppmerksomhet i forhold til andre digitale annonser.

Annonsering består av ulike annonseformater med bilde, video, tekst m.m. Ved klikk sendes brukeren til ønsket landingsside, som f.eks. nettsiden til annonsøren.

Ulike varianter av bilder og annonsetekst kan benyttes til å differensiere budskap mot ulike målgrupper, og for å optimalisere for bedre effekt.

Formålet med denne annonseringen kan være å skape synlighet og kjennskap til annonsøren, samtidig som formålet kan være å skape en ønsket handling som f.eks. besøk til nettside, registrering, kjøp e.l.


Digital Ice - Markedsføring i Google søk

Vær nummer 1 for de søker på Google etter din tjeneste eller produkt

En stor andel av dagens trafikk på internett foregår ved hjelp av søk i søkemotorer som Google. Denne formen for trafikk ansees som meget interessant for annonsører siden brukeren da er på jakt etter en tjeneste, i et aktivt søkende modus.

Google lar deg vise din tekstbaserte annonse tydelig i søkefeltet dersom brukeren søker etter de ord man har kjøpt.

I tillegg kan dette styrkes av demografisk målretting som kjønn, alder, interesser, intensjoner e.l.

Formålet med denne formen for annonsering er å skape en ønsket handling som f.eks. besøk til nettside, registrering, kjøp e.l.


Digital Ice - Annonsering via bannere på nettsteder

Målrettede annonser på enorme mengder nettsteder

Denne annonseringsformen kan fremstå som tradisjonelle web-annonser, men skiller seg ut ved at annonsene distribueres via Googles annonse-nettverk som per dags dato når ut til ca. 90% av alle internettbrukere på global basis, gjennom alle typer nettsider fra små nisjeorienterte til stor norske nettaviser som dagbladet.no, nettavisen.no, tv2.no, Amedia m.fl.

I tillegg til at man kan nå ut til målgruppen via et enormt antall nettsider, tillater denne annonseringsformen deg å finne de mest aktuelle kundene dine ved å utnytte Googles enorme og presise data. Dette kan gjøres gjennom å målretting basert på parametere som kjønn, alder, geografi, interesser, intensjoner m.m.

Formålet med denne annonseringen er ofte å skape synlighet og kjennskap til annonsøren, samtidig som formålet også kan være å skape en ønsket handling som f.eks. besøk til nettside, registrering, kjøp e.l.