Digital Ice - Innsikt og analyse av markedets trender

Innsikt i markedets trender og din egen forretning

I dagens hverdag er det en ren glede å jobbe med innsikt. Av all tilgjengelig innsikt og hjelpeverktøy har det aldri vært lettere å ta gode forretningsmessige beslutninger. Utfordringen er å vite hvor man begynner og hva man prioriterer.

Vår erfaring innen innsiktsbasert analysearbeid strekker seg fra små enkeltmannsforetak og opp på nasjonale aktører med milliarder i omsetning. I tillegg til innhenting av innsikt, vil vi også kunne tilby deg å sette opp dashboard så du kan løpende følge med på utvikling på både nettstedet ditt og dine øvrige forretningsmessige hovedtall.


Digital Ice - Strategisk innsiktsbasert rådgivning

Upartisk rådgivning basert på dine forretningsmessige behov

Ingen vet mer enn deg om din egen bedrift. Som et konsulentaktig byrå er man derimot heldig å få dra erfaring av et mangfold av bedrifter. Gjennom dette mangfoldet finner man overførbar lærdom på tvers av dem man jobber med. Din dype forretningsforståelse og vårt brede erfaringsgrunnlag, er en kraftig pakke. Hos oss finner du en kjærlighet for entreprenørskap og det faller dermed naturlig for oss å rådgi objektet. Vårt bevisste forhold til å sette dine behov i førersetet gjør at vi skiller oss ut fra andre byråer, da disse gjerne taktisk rådgir for å bare selge mer av sine tjenester.


Digital Ice - Investering i markedet med maksimal effekt

En strategi som gir deg maksimal effekt for hver investerte krone

Basert på innsikt i ditt marked legger vi sammen en strategi for digitale markedsføringsaktiviteter. Herav definerer vi hvem som er i din målgruppe, hvordan vi former et budskap som påvirker dem, samt når og hvordan vi kommuniserer med dem. Et godt gjennomtenkt strategisk grunnarbeid gjør at fremtidig bruk av markedsmidler gir mer effekt for hver brukt krone. En ytterst viktig oppgave for at markedsbudsjettet i praksis skal bli til en markedsinvestering.